หลักการพื้นฐานบางส่วนของอุปกรณ์ flexible hose

วันนี้เทคโนโลยีของอุปกรณ์ flexible hose ควรจะสามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นและความท้าทายของอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ทันสมัยสำหรับการใช้งานด้านภาษีและสภาพแวดล้อม แบรนด์ต่าง ๆ มีการพัฒนาและคิดค้นเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ เรื่องนี้เห็นได้ชัดในระบบไฮดรอลิก หลายยี่ห้อได้พัฒนาและผลิตเทคนิคและวัสดุที่ทันสมัยสำหรับอุปกรณ์ไฮดรอลิกแล้ว flexible hose นี่เป็นเพราะข้อต่อท่อมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพทั่วไปการใช้งานและความปลอดภัยของระบบไฮดรอลิก

เนื่องจากผู้ผลิต flexible hose ระบบไฮดรอลิกจำนวนมากได้พัฒนา

ผลิตเทคนิคและวัสดุที่ทันสมัยสำหรับท่อและอุปกรณ์เสริม flexible hose จึงมีความสามารถและเชี่ยวชาญในการใช้งานมากขึ้น โดยปกติแล้วอุปกรณ์ยางไฮโดรลิกจะถูกสร้างขึ้นด้วยท่อยางสังเคราะห์ที่อัดขึ้นรูปเพื่อให้ของเหลวอยู่ในท่อไฮโดรลิก ชั้นในหรือส่วนประกอบของท่อได้รับการปกป้องจากสภาพความเสียหายอย่างรุนแรงผ่านฝาครอบยางสังเคราะห์ซึ่งถูกอัดรีดภายนอกการเสริมแรง มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าท่อไฮโดรลิคขยายตัวในช่วงวงจรความดัน โดยปกติท่อจะประกอบไปด้วยปลายเหล็ก ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็น flexible hose เนื่องจากอัตราความดันและแรงดันในการทำงานที่แตกต่างกันทำให้ท่อไม่สามารถทำงานใกล้กับปลาย flexible hose

นี่คือสาเหตุที่เกิดจาก flexible hose และท่อฟิตติ้งเหล็กซึ่งขยายตัวในแรงกดดันที่แตกต่างกัน ปลายท่อไฮโดรลิกสามารถทำงานผิดปกติได้เนื่องจากกระบวนการจีบที่ไม่เหมาะสม สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อช่างเทคนิคการจีบไม่ชำนาญและผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี จำเป็นที่จะต้องระมัดระวังกับ flexible hose เพราะมันจะไม่ยืดหยุ่นเหมือนท่อไฮโดรลิก สายไฮดรอลิกเหล็กไม่ควรทำการโหลดไว้ล่วงหน้ากับส่วนประกอบใด ๆ หากติดตั้งสายเหล็กเข้ากับเครื่อง

ในช่วงเวลาของการผลิต flexible hose

  • เป็นส่วนประกอบสุดท้ายที่ติดตั้งกับระบบไฮดรอลิกบ่อยครั้งกว่าที่วิศวกรและช่างเทคนิคทำงานภายใต้แรงกดดันเพื่อให้ทันตามกำหนดเวลาท่อไฮโดรลิกเป็นองค์ประกอบที่ทนทุกข์ทรมาน
  • ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการบำรุงรักษาท่อเหล่านี้ การประกอบ flexible hose เป็นกระบวนการที่สำคัญชุดประกอบท่อประกอบด้วยชุดของท่อและข้อต่อ
  • เป็นผลให้การชุมนุมควรทำโดยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมมืออาชีพเพื่อปฏิบัติตามทิศทางการชุมนุมที่เหมาะสมและมีความเชี่ยวชาญ

ตัวอย่างเช่นหากการชุมนุมไม่ได้ทำโดยมืออาชีพโอกาสที่จะติดตั้ง flexible hose ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม การทำเช่นนี้อาจส่งผลให้เกิดการแยกฟิตติ้งจากท่อและอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บอย่างร้ายแรงต่อผู้ใช้หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน การประกอบที่ไม่เหมาะสมสามารถทำให้เกิดความเสียหาย

This entry was posted in สินค้า. Bookmark the permalink.

Comments are closed.